СУТРА 32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN DRUŠTVO VESTI

Сутра, 25. јуна 2019. године од 9 сати, у великој сали Локалне самоуправе биће одржана 32. седница Скупштине општине Апатин, а одборници ће у оквиру дневног реда који има 22 тачке разматрати следеће:

 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине општине Апатин
 2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о условима за утврђивање права на регрес трошкова ужине ученицима основних школа са подручја општине Апатин
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Апатин
 4. Предлог Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно општине Апатин а које се налази на територији општине Апатин
 5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2018. годину
 6. Разматрање Збирног годишњег извештаја о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар – децембар 2018. године – Предлог Закључка
 7. Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином“ Апатин“ за 2018. годину, са извештајем овлашћеног ревизора – ПредлогЗакључка
 8. Разматрање Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ 2019-2023. године – Предлог Закључка
 9. Разматрање Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ 2019-2029. године – ПредлогЗакључка
 10. Разматрање Извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Наш дом“ Апатин за 2018. годину, саизвештајем независног ревизора – Предлог Закључка
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта за које је обављена јавна лицитација:
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 4415 к.о. Апатин Хам Мирели из Београда
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 177 к.о. Свилојево Радојчић Дејану из Свилојева
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 3600/16 к.о. Апатин Марић Желимиру из Апатина
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 122/2 к.о. Апатин Крунић Мирославу из Апатина
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 2758 к.о. Апатин Барјактаровић Виолетеиз Апатина
 1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта путем непосредне погодбе ради озакоњења:
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 4864/1 к.о. Апатин Дробина Михајло из Апатина
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 785/1 к.о. Апатин Ивин Јосип из Апатина
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 979 к.о. Апатин Петровић Војислав из Апатина
 • Решење о отуђењу парцеле бр. 4542/2 к.о. Апатин Вулић Ивици и Весни из Апатина
 • Решење о отуђењу дела парцеле бр. 2172/1 к.о. Апатин Хаук Јовану и Јелисавети из Апатина
 1. Разматрање Одлуке о измени Статута Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин – Предлог Закључка
 2. Разматрање Измене и допнуне Статута Месне заједнице Апатин – Предлог Закључка
 3. Разматрање Статута Месне заједнице Пригревица – Предлог Закључка
 4. Разматрање Статута Месне заједнице Сонта – Предлог Закључка
 5. Разматрање Статута Месне заједнице Купусина – ПредлогЗакључка
 6. Разматрање Статута Месне заједнице Свилојево – Предлог Закључка
 7. Предлог Решења о разрешењу председника Статутарно-правне комисије
 8. Предлог Решења о разрешењучлана Статутарно-правне комисије
 9. Предлог Решења о именовању председника Статутарно-правне комисије
 10. Предлог Решења о именовању члана Статутарно-правне комисије

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.