ГОТОВО СВИ РОДИТЕЉИ АПАТИНСКИХ ГИМНАЗИЈАЛАЦА ЗА КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ

APATIN DRUŠTVO VESTI

У склопу припрема за нову школску годину Гимназија и стручна школа “Никола Тесла” Апатин врши неку врсту анкете, у оквиру које родитељи чија деца похађају ову установу треба да се изјасне да ли су за комбиновани модел наставе или желе да њихова деца похађају искључиво наставу на даљину.

Према подацима које нам је дао директор апатинске Гимназије и стручне школе Милан Дражић, до сада се више од 90% анкетираних родитеља изјаснило за комбиновани модел наставе.

-Готово сви до сада испитани родитељи желе да деца похађају наставу по комбинованом моделу што подразумева да ученици једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину, рекао је Дражић.

Он је апеловао на родитеље ученика који се до сада нису изјаснили по овом питању, да се што пре јаве у школу како би Гимназија и стручна школа “Никола Тесла” Апатин на време направила детаљан план наставе за наредну школску годину.

Настава у гимназијама и средњим стручним школама по комбинованом моделу подразумева да ученици од првог до четвртог разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину.

Смену чине ученици првог и другог разреда односно трећег и четвртог разреда. Уколико је број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе. Ако је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу, стране језике итд. мањи од 15 за њих се настава одржава без поделе на групе и увек у школи.

Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања.

Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси или у блоковима како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру.

Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.

Настава на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада где ученици програм наставе и учења у целини или један део остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи.

Овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика и наставника. Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада (индивидуално, у групи или одељењу).

Школе треба до 24. августа да доставе оперативни план надлежној школској управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви ученици буду укључени у рад.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *