EDUKACIJA OSNOVACA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

APATIN DRUŠTVO VESTI

U okviru realizacije programa Fonda zaštite životne sredine, u OŠ  „Nikola Tesla“ u Kljajićevu i OŠ „21. oktobar“ u Bačkom Monoštoru, održane su edukativne radionice. Predavači strukovnog udruženja „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ su učenicima govorili o upravljanju otpadom, lancima ishrane, klimatskim promenama i prirodnim resursima.

Za realizaciju ovog programa nadležno je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave  Sombora, i prema njihovim planovima edukacija đaka osnovnih škola će se nastaviti na jesen.