DUŠAN BANJAC POBEDNIK KONKURSA LIKOVNIH STVARALACA

APATIN KULTURA VESTI

Umetnički savet Galerije Meander konstatovao je da je na konkursu za samostalnu izložbu za likovne amatere prispelo 5 prijava i da sve ispunjavaju uslove. Odlučeno je da je pobednik Dušan Banjac iz Apatina i da će se u apatinskoj galeriji prirediti upravo njegova samostalna izložba.

Radovi Dušana Banjca su, različitog i inovativnog tehničkog sadržaja kojim je realizovan originalan koncept. Izvedeni su od uglavnom recikliranog materijala, kao što su štamparske boje, ofset ploče, papir, plastične kese i drugo. Osim što koncept predstavlja aktuelna kretanja u umetnosti i upotrebu recikliranog materijala, ovi radovi su u rasponu od ekspresivne apstrakcije do asamblaža i instalacija.

Autor je naznačio jasno sopstveno gledište vizuelne umetnosti i u prenosnom značenju perosnalna uloga u odnosu umetnosti, nauke i društva u celini. U tom smislu kolekcija radova zove se „Anonimus“.