DANAS ĆE BITI ODRŽANA PETA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Peta Sednica Opštinskog veća biće održana danas u maloj Sali Skupštine opštine Apatin sa početkom u 9:00 sati. Za sednicu je predviđeno 13 tačaka, između ostalih: Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Opštinskog veća opštine Apatin, utvrđivanje predloga  Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrešenju i imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom Apatin, predlog Odluke o davanju u zakup na period od pet godina nepokretnost koja se nalazi u Apatinu u ulici Svetozar Miletić, zakupcu Centar za socijalni rad Apatin i drugo.