BESPLATNA ZAMENA TNG BOCA SAMO ZA ONE SA UTISNUTIM LOGOTIPOM NIS KOMPANIJE

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

Mnoge korisnike tečnog naftnog gasa (TNG) proteklih nedelja dočekalo iznenađenje na benzinskim pumpama i stovarištima kada su odbijeni da  prazne boce zamene punima.Na NIS-ovim pumpama u Apatinu nam je rečeno da boca mora da odgovara propisima odnosno da je na njoj utisnut naziv NAFTAGASA  ili da imaju najstariji datum revizije od 2005 godine.
Zamenu boce koja nije odgovarala niti jednom od ovih uslova mogli ste obaviti uz novčanu nadoknadu koja na NIS-ovoj benzinskoj stanici u Apatinu košta 1000 dinara.
Pozadina problema se krije u uredbi Uprave za transport opasnog tereta pri Ministarstvu za saobraćaj, koja kaže da TNG boce proizvedene pre 1974. godine ne odgovaraju propisima jer ne raspolažu potrebnom tehničkom dokumentacijom. Ali o ovoj uredbi niko nije obavestio ni distributere, a kamo li građane. Štaviše, nije se odredio ni prelazni rok za postepeno povlačenje starih boca iz prometa, nego su boce proglašene neispravnima samo zbog godišta proizvodnje i manjkom tehničke dokumentacije.
Đurić, inženjer Euro Gasa, firme koja se bavi punjenjem i distribuciojm TNG boca, objasnio je da plinske boce nemaju rok trajanja ali se posle deset godina pregledaju i ukoliko ne odgovaraju tehničkim uslovima, povlače se iz prometa. „Kod boca za gas godina proizvodnje ne igra nikakvu ulogu, bitno je u kakvom je stanju boca; ako je deformisana ili ako pritisak nije odgovarajući, boca se povlači iz prometa”, izjavio je Đurić za „Mađar so” dodajući da je Uprava za transport opasnog tereta odlučila i naložila da boce koje nemaju tehničku dokumentaciju ne mogu ni da prođu postupak ocenjivanja. „Pošto su firme koje proizvode TNG boce, Đuro Đaković i Lifarm, izjavile da za boce proizvedene pre 1974. godine nemaju dokumentaciju, stigli smo do toga da boce proizvedene pre tog datuma ne mogu biti u prometu, ali se to recimo ne spominje niti u jednom pravilniku, a nas, pritom, niko zvanično nije ni obavestio o svemu tome, da ne spominjemo da tu informaciju nisu dobili ni građani. Mi smo sasvim slučajno primetili da je kompanija NIS objavila ovu informaciju na svojim prodajnim mestima i na svojoj veb stranici. Shvatili smo da ukoliko mi preuzmemo stare boce, iste će nam boce ostati na lageru i tada smo informisali sve naše distributere”, naglasio je Đurić.
Građani ubuduće moraju da imaju žig i dokaz o reviziji svoje plinske boce, jer u protivnom neće moći da je zamene kod distributera. Bocа trebа dа imа žig i poslednji dаtum revizije, (nаlаzi se nа desnoj strаni grupe obeležjа nа rukohvаtu boce), plаstičnu plombu i uputstvo zа upotrebu sа telefonom u slučаju curenjа gаsа i deformаcije boce.

Od početka juna počeli su da važe novi propisi koji definišu upotrebu boca sa plinom u domaćinstvima, pa će tako ubuduće samo boce sa žigom i urađenom revizijom moći da se zamene na mestima na kojima su se i do sada menjale.
Građani koji naravno nisu krivi zbog nastale situacije moraju da kupe umesto „neispravnih” TNG boca ispravnu i to plaćajući punu cenu iz svog džepa. Prazna boca od 10 kilograma košta između 2.000 i 2.500 dinara. Ako se na to doda i tih 10 litara TNG-a, što je još 1.950 dinara, računica pokazuje da ćemo morati izdvojiti više od 4.000 dinara za novu punu bocu. Ali novu TNG bocu nije uopšte lako nabaviti. Euro Gas ne prodaje nove TNG boce jer firma prvo treba da nabavi novu ambalažu sa odgovarajućim obeležjima koja odgovaraju evropskim standardima, a to konkretno znači da, umesto znaka S u trouglu, nova boca treba da ima znak AAA.
Uredba tišti većinu distributera i zbog toga pokušavaju zajednički da nastupe kod nadležnih organa pošto situacija postaje bezizlazna. Stručnjaci upozoravaju da građani ni u kom slučaju ne smeju bacati svoje stare TNG boce na smeće, a ni da ih prodaju kao staro gvožđe jer je boca pod pritiskom, a nestručno rukovanje sa njom može kobno da se završi.

Liflet-back_03