U SOMBORU ODRŽAN SAJAM ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

APATIN DRUŠTVO KULTURA SOMBOR VESTI
Prvi Sajam organizacija civilnog društva Zapadnobačkog okruga, koji je organizovala nevladina organizacija „Ženska alternativa“ iz Sombora u saradnji sa TACSO kancelarijom u Srbiji, održan je u centru Sombora, a povodom Međunarodnog dana volontera.
Sajam je bio namenjen organizacijama civilnog društva, a posebno onim koje se bave podizanjem kapaciteta civilnog sektora, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, pružanjem različitih usluga u zajednicama, kao i onim koje brinu o ljudskim pravima i razvoju demokratije.
Učešće na sajmu uzelo je i Udruženje građana „MRAV“ iz Apatina. Volonteri Sanja Šijan, Milica Andabaka i Ilija Stanojević su predstavili udruženje i dosadašnje rezultate i delili promotivne materijale, a za istim štandom deljeni su i promotivni materijali KZM opštine Apatin. Iz apatinske opštine, pored UG „MRAV“, predstavilo se i Udruženje građana „Breza“.
Održano je nekoliko performansa pod nazivom „Volontiranje na delu“ od strane volontera somborskog Crvenog krsta. U prostorijama Udruženja starih i umetničkih zanata i domaće radinosti održana je i radionica na temu „Stari zanati za dušu“, a potom Info sesija na temu „Medija kutak – organizacije civilnog društva i mediji na istom zadatku“. Sajam je završen u maloj sali Gradske kuće Info sesijom na temu „Šta je novo, a važno za rad organizacija civilnog društva“.
Sajam je bio prilika za promociju rada organizacija civilnog društva, ali i za podsticanje na njihovo uključivanje u demokratske društvene procese na putu EU integraciju. Istovremeno, to je bila prilika za promociju građanskog aktivizma i volonterizma, kao i za uspostavljanje međusobne saradnje.