АПАТИНСКА ОБУЋАРСКА ИНДУСТРИЈА

APATIN DRUŠTVO RAZOTKRIVANJE APATINA SOMBOR VESTI

’’Истра’’ Друштвено предузеће са п.о. Апатин
Традиција обућарког предузећа ’’Истра’’ се континуирано протеже до 1940.године, када је формирана ова привредна организација, под тадашњим називом ’’Етерна’’. У периоду непосредно после Другог светског рата, предузеће је иницирало програм производње богатог асортимана женске обуће (са акцентом на производњи женских папуча), на чијој реализацији је било ангажовано око 200 радника.
До трансформације у радну организацију под новим називом, ’’Истра’’, дошло је током 1952.године, након пожара са катастофалним последицама. Паралелно са овим текао је и процес осамостаљивања приручних радионица, ’’Идеал’’ и ’’Луксор’’, које проширују своје производне капацитете, физички обим производње и број запослених радника.

Као последица ових промена имамо измену производног програма, тако да се примарна пословна оријентација усмерава на израду женске модне обуће, са повременом производњом мушких ципела (као и дечији програм).
Значајним инвестиционим улагањима, набавком савремене производне опреме, а нарочито комплетним дислоцирањем предузећа, 1976.године, у новоизграђене производне просторе (Индустријска зона), које су у потпуности омогућавале примену савремених технолошких процеса производње, долази до динамичног развоја ове обућарске организације.

Број стручног и висококвалификованог кадра, као и физички обим производње се временом константно повећавао (1959. године произведено је 16.415 пари ципела, у периоду 1965.-1973. година број пари произведене обуће на годишњем нивоу креће се од 33.000 до 58.000, док је током 1982.године произведено 121.549 пари женске модне обуће), значајно се обогаћивао асортиман производа у складу са савременим модним трендовима, а квалитет произведене обуће достизао је висок ниво и задовољавао строге европске стандарде (о чему сведоче многобројана признања и награде, добијене на реномираним и престижним сајамским манифестацијама у земљи и иностранству).

Поред домаћег, ’’Истра’’ је била снажно афирмисала и на иностраном тржишту, тако да се, у периоду пре увођења санкција, 60% до 70% производње пласирало у иностранству (половина на западно тржиште-Немачка и Холандија, а половина на источно –Русија)

’’Идеал’’ Обућарско предузеће Апатин

Обућарско предузеће ’’Идеал’’ формирано је као истоимена обућарска задруга, 19.11. 1945. године, удруживањем групе од 14 мајстора обућарске струке. Успешно превазилазећи новонастале тешкоће у почетном преиоду (1946. године долази до смањења броја запослених радника на 12, а физички обим производње на годишњем нивоу износио је само 485 пари обуће), обућарска задруга стиче, захваљујући висококвалитетној и модерно дизајнираној женској обући, већ почетком 1950-их година завидан реноме. У периоду 1950.– 1952. година, ’’Идеал’’ успешно пласира део свога производног програма (женске сандале) на инострано тржиште, а истовремено, потврду високог квалитета својих производа добија на бројним специјализованим изложбама и сајамским манифестацијама на простору тадашње Југославије (Сомбор, Нови Сад, Београд, Загреб, итд.), а нарочито у иностранству (Минхен-Немачка и Фиренца – Италија).

Континуираним проширивањем производних капацитета и физичког обима производње, сталним повећањем броја и побољшавањем квалификационе структуре запослених за специфичан начин производње (1960. године број радника је износио 50, 1982. године 117, а 1994.године било је у сталном радном односу 220 радника), обућарско предузеће ’’Идеал’’ је створило оптималне предуслове за успешну реализацију производног програма. Окосницу овог модног програма чинила је производња модерно дизајниране обуће, намењене женској потрошачкој популацији, а била је оријентисана и на дечачко -девојачки и мушки програм.

Једна од специфичности ове радне организације, по чему се између осталог издвајала од многих предузећа из сфере обућарске индустрије, била је и ручна израда модне обуће, реализоване од природних материјала (велур, напа, шевро). Спорији производни процес, резултирао је и мањим физичким обимом производње (месечни капацитет се креће у распону од 15 до 16 хиљада пари), али је у значајној мери допринео побољшању квалитета обуће.
Поред пласмана својих висококвалитетних обућарских продуката на домаћем тржишту, путем разгранате мреже и тадашњих великих модних кућа (Робне куће “Београд’’ и ’’Центротекстил’’) оријентација на извоз била је једна од пословних константи обућарског предузећа ’’Идеал’’.

’’Луксор’’ друштвено предузеће са п.о. Апатин

На основама вишевековне традиције ципеларске делатности у Апатину, формирала се у оквиру овдашње обућарске индустрије, хронолошки најмлађа, али по пословним резултатима изузетно успешна радна организација – ’’Луксор’’. Основана је, такође, као ципеларска задруга 1953. године, као резултат удруживања 10 висококвалификованих обућарских мајстора и уношењем сопствених средстава. У почетној фази рада предузећа, основна пословна оријенатација била је усмерена ка реализацији производње мушких и женских ципела, као и сандала по мери.

Тражећи најоптималније организационе форме за своје функционисање, ’’Луксор’’ се током свог постојања успешно прилагођавао изазовима тржишта и све снажније конкуренције. Изузетан динамичан развој била је једна од карактеристика овог предузећа, што се најилустративније уочавало на основу константног повећавања физичког обима производње, као и броју запослених радника. У години оснивања, 10 обућарских радника произвело је 4.600 пари обуће, 1973. године резултат рада 73 запослена радника било је 50.971 пари модне обуће, док је 1982. године произведено 97.512 пари обуће, а број запослених радника се попео чак на 105.
Један од најзначајнијих лимитирајућих фактора развоја ове радне организације (производња у неадекватним просторијама), био је успешно превазиђен комплетним дислоцирањем ’’Луксор’’-а у нови, савремено уређен и опремљен објекат, изграђен 1976. године, у Индустријској зони у Апатину.

Крајем 1990-тих предузеће је реализовало производњу на годишњем нивоу од око 300.000 пари готове обуће, а машински парк је у потпуности био обновљен. Основу производње чинила је женска модна обућа, али се у тада акценат стављао и на омладински програм (величине од 31. до 39. броја и актулени модни дизајн). Поред природног (велур, говеђа напа, свињске и аналинске поставе) у производњи ове висикоквалитетне обуће користили су се и атрактивни вештачки материјали.

Модерним дизајном, квалитетном израдом и богатим асортиманом производа (о чему сведочи велики број значајних признања и награда на многобројним сајамским манифестацијама), обућарско предузеће ’’Луксор’’је обезбеђивало завидан реноме и било афирмисано се на домаћем тржишту, док је значајан део своје производње пласирало и у иностранство.

После организационих трасформација у циљу ефикаснијег функционисања (њихово фузионисање у нову организациону форму, Апатинску модну обућу) предузећа из оквира апатинске обућарске индустрије, доживљивљавају, током приватизације, трагичан крај. Иако су високим квалитетом производа, широким спектром модерно дизајниране женске, мушке и дечје обуће, са великим бројем висококвалификоване радне снаге (у 1990. години, „Истра“је имала 216, „Луксор“ 275, а „Идеал“ 240 запослених), била конкурентна не само на домаћем, него и на иностраном тржишту, сва три предузећа из оквира обућарске индустрије Апатина, потпуно су угашена и брисана из судског регистра.

Наиме, током 2000-их година, као и други бројни субјекти апатинске привреде, процесом ликвидације дефитивно су нестала, након дуге и успешне пословне традиције, из привредног живота Апатина.

Аутор: Томислав Шимуновић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.