АКЦИЈА СПАШАВАЊА РИБЉЕ МЛАЂИ

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

ЈП ,,Војводинашуме“ реализовало је другу овогодишњу акцију спашавања рибе и рибље млађи из бара Апатинског рита (бара на Ференцовој просеци, бара у Стаклари и Маркова бара) на подручју СРП „Горње Подунавље“. Рибља млађ је пребачена у главно корито реке Дунав, а у спашавању рибе и рибље млађи учествовали су запослени у ЈП Војводинашуме и представници удружења спортских риболоваца са овог риболовног подручја.

СРП „Горње Подунавље“ се простире уз леву обалу Дунава, од границе са Мађарском (1.433 км) до места Богојево (1.367 км) и обухвата бројне баре, депресије, рукавце, канале, односно водене, мочварне, ливадске и шумске екосистеме настале у процесу непрестаног утицаја реке. По катастру риболовних вода из 2017. године, Рибарско подручје „Горње Подунавље“ има преко 20 различитих риболовних вода. Укупна површина воденог огледала која обухвата старе токове Дунава, баре, рукавце и канале износи 3.204 ха (при водостају 380 цм на водомерној станици Апатин) и 1.568 ха самог тока Дунава. Осцилације нивоа Дунава су његово главно хидролошко обележје.

Високи водостаји су од изузетног значаја за ово рибарско подручје, јер у највећој мери утичу на рибљи фонд. Вода која се акумулира и задржава у инундационој зони представља кључни фактор за продукцију риба на Горњем Подунављу, нарочито у појасу Апатинског рита. Међутим, при малим водостајима реке Дунав рибе немају довољно простора, пошто стајаће воде са ниским нивоима водене масе не дозвољавају да се риба слободно креће, већ чине да она буде заробљена, што је условило неодложну интервенцију.

Акција спашавања рибе и рибље млађи и њихово премештање у главне речне токове Дунава и Саве симболично је названа „Акција спашавање рибље млађи у 2023. години на рекама Дунаву и Сави“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *