19. SEDNICA OPŠTINE APATIN ZAKAZANA ZA PETAK

APATIN POLITIKA VESTI

Devetnaesta sedcni Skupštine opštine Apatin biće održana u petak 29. decembra sa početkom od 9 sati. Za sednicu je predviđen dnevni red od 16 tačaka, a direktan prenos možete pratiti u programu radio Dunava.

D N E V N I R E D

1. Predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu

2. Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu

3. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine Apatin za 2018. godinu
– predlog Zaključka

4. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2017. godinu

5. Predlog Odluke o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećemza upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa br. 2. Ugovora o otuđenju,građevinskog zemljišta bez naknade radi izgradnje fabrike za doradu tekstila i farbare,između opštine Apatin i „Flash srb“ doo Apatin

7. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin

8. Razmatranje Trećih izmena Godišnjeg Programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu
-predlog Zaključka

9. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2018. godinu
– predlog Zaključka

10. Razmatranje Posebnog Programa za korišćenje sredstava iz subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2018. godinu
-predlog Zaključka

11. Razmatranje Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin za 2018. godinu
-predlog Zaključka

12. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za planove

13. Predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin

14. Predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin

15. Predloga Rešenja o razrešenju Saveta za zdravlje opštine Apatin

16. Predloga Rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Apatin