ZAVRŠENO UKLANJANJE TEČNOG OTPADA IZ JAME NA PUTU KA PRIGREVICI

APATIN HRONIKA VESTI

Beogradska preduzeće YUNIRISK d.o.o juče je završilo uklanjanje tečnog otpada iz jame na putu ka Prigrevici, a u okviru akcije odvoza koja je počela u petak, 13. aprila.

Uklonjeno je ukupno 93.000 kg tečnog opasnog otpada indeksnog broja 16 07 08, koji će biti tretiran u preduzeću YUNIRISK, koje poseduje dozvolu Ministarstva zaštite životne sredine za sakupljanje, skladištenje i tretman opasnih materija. Kretanje otpada od momenta preuzimanja i transporta sve do njegovog konačnog zbrinjavanja prati i Agencija za zaštitu životne sredine.

U jami je ostala izvesna količina mulja, koji će biti sakupljen zajedno sa kontaminiranim zemljištem kao čvrst otpad, a koji će takođe zbrinuti operater YUNIRISK DOO iz Beograda.

Radovi na uklanjanju kontaminiranog zemljišta počinju sutra.

-Obaveštavamo građane da je juče 17. aprila 2018. odveženo 19320 kg opasnog otpada, čime su se završili radovi na uklanjanju tečnog sadržaja – opasnog otpada iz iskopane jame. Možemo konstatovati da je ukupno zbrinuto 93 000 kg tečnog opasnog otpada indeksnog broja 16 07 08 koje je odveženo na zbrinjavanje i tretman u preduzeće YUNIRISK DOO Beograd, koje poseduje dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman, izdatu od Ministarstva zaštite životne sredine. Treba naglasiti i da Agencija za zaštitu životne sredine prati kretanje otpada od momenta preuzimanja, transporta, tretmana sve do njegovog konačnog zbrinjavanja.

U jami je ostala izvesna količina mulja koja će biti sakupljena zajedno sa kontaminiranim zemljištem kao čvrst otpad i takođe predata operateru YUNIRISK DOO Beograd na tretman i zbrinjavanje.

Radove na uklanjanju kontaminiranog zemljišta nastavljaju se u četvrtak 19. aprila 2018. godine.

izvor: Info služba Opštine Apatin