UPIS REGRUTA U VOJNU EVIDENCIJU

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Na osnovu člana 2.-15. Zakona ovojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (sl.glasnik RS br.88/09 i 95/10), Centar Ministarstva odbrane Sombor vrši uvođenja lica muškog pola u vojnu evidenciju u 2016. godini. Upis u vojnu evidenciju trajaće od 9. do 31. maja 2016 godine.

Centar ministarstva odbrane Sombor poziva sva lica muškog pola koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar MO Sombor i Opštinske kancelarije na teritoriji opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati radi uvođenja u vojnu evidenciju.

U Apatinu upis u vojnu evidenciju će se vršiti svakog ponedeljka u vremenu od 9 do 13 sati, u Opštinskoj kancelariji u Apatinu.