УЛАГАЊЕМ У ВОДОВОД И НОВУ МЕХАНИЗАЦИЈУ ИСПУЊЕЊА ПРЕДИЗБОРНA ОБЕЋАЊА

APATIN SOMBOR STRANAČKA HRONIKA VESTI

Једно од предизборних обећања Српске напредне странке пред локалне изборе 2016. године било је и бољи квалитет комуналних услуга, а шта се и колико на том пољу урадило говорио је повереник месног одбора СНС Апатин Небојша Смиљанић.

Низ позитивних радњи је учињен у циљу побољшања комплетног система водоснабдевања у општини Апатин. Израђен је пројекат мерних места на главном цевоводу на траси Апатин-Свилојево-Пригревица, затим пројекат новог бунара на изворишту водовода у Апатину, пројекат реконструкције хале првог степена филтрације који подразумева замену кровног покривача, замену спољне браварије, фасаде и унутрашњих зидова, израђен је и пројекат реконструкције водоторња у Пригревици и израђен је пројекат комплетне замене азбестно-цементних цеви у Купусини. За ове пројекте постоји комплетна пројектно-техничка документација која је предата канцеларији за јавна улагања од које би општина Апатин требало да добије значајна бесповратна новчана средства. – рекао је на почетку свог излагања Смиљанић

Смиљанић је додао и оно о чему су медији већ писали, а што је тренутно у току, то је пројекат реконструкције првог степена филтрације на изворишту воде у Апатину који подразумева замену комплетних испуна на 12 аутоматских филтера, антикорозивну заштиту филтера и реконструкција дозирања производње натријум-хипохлорида. Још једна значајна ствар у водоснабдевању јесте реконструкција водоторња у Свилојеву која је подразумевала заваривачке радове на резервоару, замену термоизолације, замену оплате на самом резервоару и комплетну антикорозивну заштиту на резервоару и стубу водоторња. Што се тиче комплетног водоснабдевања у насељеним местима општине Апатин, редовно је одржавана водоводна мрежа што је омогућило снабдевање водом истих без неких већих проблема.

Што се тиче осталих комуналних делатности, а то су сакупљање и одвоз смећа, одржавање зеленила, јавне расвете, хигијена града, услуге сахрањивања, као и одржавање путева уложила су се значајна средства у опрему набавком новог аутосмећара капацитета 16 м3 и то је други по реду који је набављен, такође је набављена и радна корпа са платформом чији је крајњи домет 24 метра, а која се користи код орезивања грана и сече стабала, као и одржавање јавног осветљења у свим насељеним местима општине Апатин. За послове одвоза отпадних вода, купљена је аутоцистерна капацитета резервоара 6 м3, а за предстојеће одржавање путева у зимским условима је набављен ротациони расипач соли, који ће далеко ефикасније него раније помоћи у обављању посла самим тим што скраћује време сољења путног појаса јер га соли са обе стране. За радну јединицу зеленило набављена је вучна дробилица за зелени отпад, за тргове и пешачке зоне купљен је тзв. „усисивач“ за лишће и ситан отпад, купљен је и одређени број тримера и самоходних косачица, моторних тестера итд. што је значајно унапредило рад ове радне јединице.Поред овога, набављена је и једна самоходна косачица „Рајдер“ намењена за кошење равних градских травнатих површина и у току је набавка једног камиона „кипера“.  На крају треба истаћи и учешће у припреми, организовању, као и одржавању града након сваке манифестације и догађаја који организује Туристичка организација и општина Апатин, а које посећује велики број грађана.

Сав овај посао неби било лако обавити да не постоји и добра организација у предузећу које водим, поготово што смо посао преузели и од свих месних заједница, те смо задужени да на свим овим пољима посао обављамо квалитетно на територији целе општине. На нама је да и даље дамо све од себе како би наши грађани имали што квалитетнију услугу. – рекао је Небојша Смиљанић


ОО СНС Апатин

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.