U TOKU JE PRIJAVA ZA OBUKU BUDUĆIH HRANITELJA U APATINU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Centar za socijalni rad Apatin obaveštava porodice i pojedince sa teritorije opštine Apatin da je u toku prijava za obuku budućih hranitelja te da ukoliko žele da se prijave to mogu da učine svakog radnog dana od 08:00 do 12:00h do 30.10.2015. godine u Centru za socijalni rad u Apatinu, Svetozara Miletića br. 6 kancelarija br 10.
Za prijavu je neophodno prikupiti sledeću dokumentaciju:
1. Zahtev (popunjava se obrazac u CSR)
2. Fotokopija lične karte
3. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
4. Fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je sklopljena bračna zajednica)
5. Uverenje o državljanstvu
6. Dokaz o zaradi
7. Dokaz o zaposlenju
8. Lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju
9. Uverenje Osnovnog suda da potencijalni hranitelj nije lišen roditeljskog prava
10. Uverenje da nije osuđivan
11. Uverenje Osnovnog suda da potencijalni hranitelj nije pod istragom
12. Uverenje Centra za socijalni rad da potencijalni hranitelj nije pod starateljstvom
13. Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
14. Dokaz da nisu na evidenciji lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici- pribavlja se u Centru za socijalni rad
15. Poresko uverenje
16. Uverenje o kućnoj zajednici
17. Dokaz o imovini

Za sva pitanja i dodatne informacije pozivaju se zainteresovani građani da se obrate u Centar za socijalni rad Apatin, kancelarija br. 10.