U SVILOJEVU ODRŽANO PRVO PREDAVANJE O IPARD PROGRAMU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Sa ciljem informisanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača o aktivnostima Lokalne akcione grupe, IPARD programu i fondovima kao alternativnom izvoru finansiranja i programu unapređenja poljoprivrednog razvoja, sinoć je Svilojevu održano predavanje za potencijalne korisnike sredstava EU namenjenih poljoprivrednicima. Organizator tribine je Lokalna akciona grupa “Dunavski Biser” iz Apatina a govorili su Renata Kuruc, koordinator Lokalne akcione grupe, Dragana Laktović, direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo – sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Nikola Dobrijević, Centar za kulturu i obrazovanje iz Sonta i Srđan Grbić član LAG-a.

– Krenuli smo sa prvom radionicom u sklopu projekta “Zajedno dijalogom do razvoja”. To je prvi projekat koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, rularni razvoj i lokalnu samoupravu. Dakle, prvi projekat od osnivanja LAG-a. Organizovali smo predavanje o ratarstvu, gost nam je bila direktorka departmana za ratarstvo i povrtatstvo Dragana Laktović. Ona je govorila o onim temama iz oblasti ratarstva koje su interesantne za poljoprivrednike iz Svilojeva. Govorili smo o samom lideru LAG-u, o tim pojmovima koji se tiču upravo Lokalne akcione grupe i tog partnerstva civilnog, javnog i privatnog sektora i izrade lokalne strategije ruralnog razvoja koji je ključni dokument LAG-a, istakla je Renata Kuruc.

Pored predavanja posvećenog poljoprivrednim proizvođačima, prezentovani su primeri dobre prakse rada civilnog sektora o kojima je govorio Nikola Dobrijević, CEKOS- Sonta. -Uključili smo civilni sektor u ovaj projekat, dakle predstavnici civilnog sektora koji imaju dosta iskustva sa radom na projektima, a da su sa područja naše opštine jesu Centar za obrazovanje i kulutur iz Sonte, tako da je Nikola Dobrijević govorio o njihovim iskustvima, izazovima u radu i tako dalje, kaže Renata Kuruc.

Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (13)Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (4) Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (10) Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (6) Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (20) Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (14) Lag u Svilojevu, Renata Kuruc (12)