U SOMBORU FORMIRANA LOKALNA AKCIONA GRUPA ZA RAZVOJ GRADA

APATIN DRUŠTVO VESTI

. Grad Sombor i Poljoprivredna stručna služba Sombor u saradnji sa konsultantskom kompanijom Mikro projekt d.o.o. iz Novog Sada organizovale su informativni sastanak povodom osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) kojem su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.
Cilj sastanka bio je upoznavanje ključnih lokalnih aktera, sa teritorije grada Sombora, sa procesom formiranja Lokalne akcione grupe, Leader (CLLD) inicijativom, te lokalnim razvojem kroz animiranje i udruživanje svih lokalnih aktera i njihovih aktivnosti u procesu planiranja i upravljanja ruralnim razvojem definisanog područja.
Vladislav Živanović, zamenik gradonačelnika grada Sombora je ocenio da je formiranje lokalne akcione grupe od velikog značaja za Grad.
– Formiranje lokalne akcione grupe, koja po svojoj prirodi ima veliku širinu i prepoznaje probleme građana i lokalne zajednice, je od velikog značaja za grad Sombor. U sastav lokalne akcione grupe ulaze javni, privatni i nevladin sektor, dakle, svi oni koji mogu uticati na poboljšanje uslova života u našem gradu, što je ujedno i cilj zbog kojeg smo pristupili formiranju lokalne akcione grupe – kazao je Živanović i posebno naglasio činjenicu da će preko lokalne akcione grupe grad Sombor ostvariti još bolju saradnju sa drugim gradovima u državi, ali i u inostranstvu, gde je takav vid okupljanja i saradnje privatnog, javnog i civilnog sektora uobičajen.
– Rezultati nedavnog istraživanje koje je na teritoriji grada sprovela austrijska kuća GFK biće, između ostalih, smernice koje će LAG slediti u rešavanju problema koji muče naše sugrađane i privrednike. Kompanija Mikro projekt iz Novog Sada je učestvovala u formiranju velikog broja lokalnih akcionih grupa u državama bivše Jugoslavije i zato smo izabrali njih kao partnere sa velikim iskustvom – rekao je zamenik Živanović.