U APATINSKOM DOMU ZA STARE OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, juče su Dom za stare i penzionere Apatin posetili volonteri apatinskog Crvenog krsta.Nizom manifestacija i radionica u ovom mesecu biće održan niz manifestacija i radionica, ne bi li se ukazalo na potrebe i problem starijih osoba. Nizom manifestacija i radionica u oktobru mesecu “Dom za stare i penzionere” će ukazati na potrebe i probleme starijih osoba.
Kroz druženje sa korisnicima volonteri Crvenog krsta Apatin su ukazali na značaj međugeneracijske solidarnosti i dogovorena je zajednička tematska radionica volontera i korisnika doma koja će biti realizovana u oktobru mesecu.