JUČE JE ODRŽAN SVEČANI PRIJEM ZA BRUCOŠE NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU U SOMBORU

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Juče, 1. oktobra, na Pedagoškom fakultetu u Somboru organizovan je svečani prijem novih studenata i podela indeksa studentima koji su upisali prvu godinu na ovom fakultetu. Svečanost je priređena u amfiteatru Pedagoškog fakulteta, a mlade studente pozdravio je novi dekan Pedagoškog fakulteta prof. dr Željko Vučković. Nakon svečanosti, u sklopu koje su hor i orkestar Pedagoškog fakulteta, kojima je dirigovala doc. dr Biljana Jeremić, izveli kraći kulturni program, “brucošima” Pedagoškog fakulteta u Somboru podeljeni su indeksi. Od utemeljenja somborske Srpske učiteljske škole – Preparandije, čiji je Pedagoški fakultet nastavljač i baštinik duge prosvetne tradicije, ovo je 204. generacija budućih učitelja. Ove godine, na četiri studijska smera Pedagoškog fakulteta u Somboru, upisano je 135 studenata prve godine (58 učitelja, 44 vaspitača, 21 dizajner medija i 12 školskih bibliotekara), od kojih je na budžetu 108, a 27 ih je samofinansirajućih. Da podsetimo, Pedagoški fakultet u Somboru doneo je odluku da brucoši koji su se upisali u školskoj 2015/2016. godini ne plaćaju školarinu zbog teške ekonomske situacije u državi. Rukovodstvo Pedagoškog fakulteta u Somboru ovu odluku obrazlaže teškim stanjem u državi i željom mladih ljudi da se studiranjem izbore za bolje mesto u životu. Studenti Pedagoškog fakulteta u Somboru, pored ove pogodnosti, imaju priliku da provedu semestar na nekom od srodnih fakulteta u Evropskoj uniji ili da kao izborni predmet odaberu engleski jezik i steknu međunarodni sertifikat koji će im omogućiti da taj jezik predaju u osnovnim školama od prvog do četvrtog razreda.