ZAVRŠENI RADOVI UZ NASIP BAJSKOG KANALA OD GRANICE SA MAĐARSKOM

Zahvaljujući lokalnoj samoupravi Sombora i JVP „Vode Vojvodine“ nasip uz Bajski kanal, od granice sa Mađarskom do uliva Bajskog kanala u kanalsku mrežu Bezdan-Bački Breg, nadomak Sombora, posle višedecenijskog nemara, sada je raščišćen i prohodan. Uz nasip je posečen deo drveća, okresane grane i šiblje zbog kojih se nije moglo proći nasipom. Posao na uređenju […]

Pročitaj još