АПАТИНСКИ ГРАЂЕВИНАРИ У 18. И ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА

Након катастрофалних поплава, које су у потпуности девастирале велики део грађевинског фонда града, почиње крајем 18. и током првих деценија 19. века, динамичан период формирања новог урбаног дела Апатина. Као и у почетним фазама кололонизације, долази до интензивног ангажовања великог броја, сада већ искусних и у широј регији афирмисаних, чланова еснафа, зидарске, тесарске и кровопокривачке […]

Pročitaj još