APATINSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD -VAŽNA PODRŠKA U PROCESU RAZVODA

Centar za socijalni rad je u javnosti najprisutniji po temama koje se tiču pružanja usluga u lokalnoj zajednici kao što su Dnevni boravak sa osobama sa invaliditetom i mentalnim teškoćama, radu gerontodomaćica koje pružaju usluge starim i nemoćnim osobama i po materijalnim davanjima najugroženijim građanima i porodicama, kao što je jednokratna novčana pomoć, novčanih naknada […]

Pročitaj još