DANAS U APATINU ODRŽAN OKRUGLI STO POVODOM STUPANJA NA SNAGU IZMENE ZAKONA O PORODIČNOM NASILJU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuke prolaze policajci, sudije i tužioci. Do 1. juna, kada zakon stupa na snagu, trebalo bi da nauče kako da prepoznaju nasilje i donesu zajedničku odluku u interesu žrtve. U tom lancu su i centri za socijalni rad koji programe o nasilju pohađaju od 2012. godine.

Povodom izmene ovog Zakona odnosno skorog stupanja na snagu izmene istog, danas je u Apatinu na “Marini” održan okrugli sto odnosno seminar Zapadnobačkog regiona uz podršku Pokrajinskog sekreterijata čiji cilj je bio da razjasni stručnim radnicima centara za socijalni rad problematiku vezanu za ovaj Zakon.

Na ovu temu psiholog apatinskog Centra za socijalni rad Duško Bursać je za naš radio rekao da je seminar koji je održan imao za cilj edukaciju stručnih radnika centra i pojašnjavanje Zakona i izmene istog koji stupa na snagu već 1. juna 2017.godine.

– Jedna od najvažnijih izmena Novog Zakona je da će policija imati mogućnost da već od stupanja ove izmene na snagu, “izvadi” nasilnika iz porodice u kojoj se ono odigralo, a majka će moći da ostane u domu sa decom. Ideja ovog seminara je da se stručni radnici centara za socijalni rad pripreme za izmene koje stupaju uskoro na snagu.

Duško Bursac, centar za socijalni rad

 

Ovom seminaru su prisustvovali Centri za socijalni rad Zapadnobačkog okruga, savetnica iz Novog Sada i predstavnici Centra za socijalni rad Subotica.

Savetnica za socijalnu zaštitu Anđelija Đolović ispred Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu naglasila je da je uloga ove institucije unapređenje iste u svim ustanovama koje se bave socijalnom zaštitom.

-Današnji seminar je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, a domaćin je apatinski Centar za socijalni rad. Svi smo svedoci porasta nasilja u porodici, ne samo nasilja kao nasilja nego i nasilja sa tragičnim završetkom. Resorno ministarstvo je prethodne godine povodom toga izdalo nalog da svi Centri za socijalni rad na 15 dana izveštavaju o svim prijavljenim slučajima nasilja u porodici i kakve su mere preduzete. Još jedan od naloga je pružanje eksterne supervizijske podrške centrima, da vidimo modele njihovog rada, šta je to što je dobro i kako bi moglo bolje, rekla je za radio Dunav Đolović.

Andjelija Djulovic

 

Po prijavi nasilja u porodici na teren izlazi policija. Jedna od hitnih mera je privremeno iseljenje nasilnog člana porodice iz stana, odnosno njegovo privremeno udaljenje na 48 sati, a druga hitna mera je zabrana komunikacije i prilaženja žrtvi. Više vremena da se oporavi, ali i osamostali, žrtvi može dati sud na predlog tužioca. Hitna mera produžava se još 30 dana, a ukoliko je nasilnik prekrši – čeka ga kazna od 60 dana zatvora. U slučaju nasilja tužioci deluju zajedno sa policijom i centrima za socijalni rad.

-Ovaj zakon na neki način postavlja obavezu ova tri sistema da se povežu i zajednički reaguju, jer nijedan sistem ma koliko bio moćan ne može ništa sam da uradi bez saradnje i interakcije sa drugim sistemom, kaže Dragan Vulević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Boljem rezultatu u borbi protiv nasilja trebalo bi da pomogne iskustvo socijalnih radnika koji intenzivne obuke o nasilju pohađaju poslednjih pet godina.

okrugli sto, predavanje, centar za socijalni rad.