АПАТИНСKО МУШKО ПЕВАЧKО ДРУШТВО -НАСТУПАЛИ ПРЕД ЦАРЕМ ЈОЗЕФОМ, КАСНИЈЕ У ДИРЕКТНОМ РАДИО ПРЕНОСУ СЛУШАЛА ИХ ЦЕЛА СХС КРАЉЕВИНА

Паралелно са дугом и вансеријском традицијом производње музичких инструмената (чувене радионице оргуља, и дрвених и лимених дувачких инструмената), музички живот Апатина се, такође, са великим успехом развијао још на једном пољу, тј. у сегменту хорског певања. На иницијативу музички талентованих грађана, професионално везане за разне сфере живота, 1859. године, формира се Апатинско мушко певачко друштво, […]

Pročitaj još