СУТРА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA VESTI

У великој сали апатинског Дома културе 11. маја 2021. године од 10 часова биће одржана девета седница Скупштине општине Апатин, а дневни ред има 33 тачке:

1.Разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије
-Предлог Решења о престанку мандата одборника Стеве Рапаића
-Предлог Решења о верификацији мандата одборника Данијела Ајдука

2.Предлог Одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских објеката

3.Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. години
-предлог Закључка

4.Предлог Одлуке о измени Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе

5.Предлог Одлуке о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин за 2021. годину

6.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама

7.Предлог Правилника о првим изменама и допунама Правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин

8.Предлог Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и суфинансирање општег интереса у области спорта општине Апатин

9.Разматрање Програма пословања Јавног предузећа за управљање путевима,планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији за 2021. годину -предлог Закључка

10.Разматрање Извештаја о раду Tуристичке организације Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Туристичке организације са финансијским планом за 2021.годину – предлог Закључка

11.Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2021. годину – предлог Закључка

12.Разматрање Извештаја о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Програма рада Општинског културног центра са финансијским планом за 2021. годину – предлог Закључка

13.Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским планом за 2021. годину – предлог Закључка

14.Разматрање Извештаја о раду Установе за стручно оспосбљавање одрсалих са прегледом пословања за 2020. годину и Плана рада Установе са финансијским планом за 2021. годину – предлог Закључка

15.Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Апатин са финансијским извештајем за 2020. годину,Финансијски план Месне заједнице за 2021. годину- предлог Закључка

16.Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2020. годину и Плана рада са Финансијским планом Месне заједнице Пригревица за 2021. годину – предлог Закључка

17.Разматрање Извештаја о раду Месне заједница Купусина са финансијским извештајем за 2020. годину,предлога планаа рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за 2021.годину – предлог Закључка

18.Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Свилојево са финансијским извештајем за 2020. годину и Плана рада Месне заједнице Свилојево са финансијским планом за 2021. годину – предлог Закључка

19.Разматрање Локалног акционог плана за запошљавање општине Апатин за 2021/2023 годину – предлог одлуке

20.Предлог Решења о разрешењу Комисије за родну равноправност

21.Предлог Решења о именовању Комисије за родну равноправност

22.Предлог Решења о разрешењу Комисије за давање назива и преименовање улица и тргова у општини Апатин

23.Предлог Решења о именовању Комисије за давање назива и преименовање улица и тргова у општини Апатин

24.Предлог Решења о разрешењу Општинске изборне комисије Апатин

25.Предлог Решења о именовању Општинске изборне комисије Апатин

26.Предлог Решења о именовању Комисије за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Апатин

27.Предлог Решења о именовању Другостепене Комисије за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Апатин

28.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

29.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

30.Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Општинског културног центра Апатин

31.Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Општинског културног центра Апатин

32.Предлога Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Апатин „Апатин“

33.Предлога Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Апатин „Апатин“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.