SRBIJA OBELEŽAVA DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

APATIN DRUŠTVO KULTURA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, potpisano primirje u Prvom svetskom ratu.

Primirje, koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju, 28. juna 1919. godine, obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum.

U Srbiji je 11. novembar neradan dan, a praznik je prvi put zvanično obeležen 2012. godine, na osnovu izmena Zakona o državnim i drugim praznicima koje je Skupština Srbije usvojila krajem 2011. godine.

RADNO VREME

Na Dan primirja u Prvom svetskom ratu (11. novembra), dežurni prehrambeni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova.
Neprehrambeni trgovinski objekti tog dana mogu biti zatvoreni, saopštavaju iz Sekretarijata za privredu.
Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.
U saopštenju se navodi i da su dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.
Svi trgovinski i zanatski objekti na dan državnog praznika – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, mogu biti otvoreni i mogu raditi i duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.
Na Dan primirja, ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića koji se nalaze u stambenim zgradama mogu raditi najduže do 24 sata i emitovati muzički program do 23 sata. Ostali ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića koji se ne nalaze u stambenim zgradama mogu raditi u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena – od 00 do 24 sata.