ZA OBNOVU ATRIJUMA 50 MILIONA DINARA

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Gradska vlast u Somboru odlučila je da obnovi atrijum zdanja Skupštine grada, poznatije kao Županija. Prema dokumentaciji javne nabavke, unutrašnju fasadu atrijuma očekuje brižljiva obnova, biće zamenjeni dotrajali delovi, tako što će sa najočuvanijih segmenata biti uzeti otisci, izrađeni novi elementi i zamenjeni stari, a gde god to bude moguće, biće sačuvani originali.

Posao rekonstrukcije atrijuma lokalne samouprave dobili su jedini ponuđači, preduzeća “Somborelektro” iz ovog grada i firma „Premijus” iz Batajnice. Njihova ponuda iznosila je 41,885 miliona dinara, što je za dva i po miliona više od procenjene vrednosti javne nabavke.

Prihvaćena cena biće uvećana za porez na dodatu vrednost, pa će konačni iznos renoviranja atrijuma Županije premašiti 50 miliona dinara, odnosno 424.000 evra. Ugovor je nedavno potpisan,a kako je predviđeno, radovi bi trebalo da budu okončani do kraja oktobra. Posao obnove celog atrijuma nadzirati će Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture.