SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN U PETAK U 9 SATI

APATIN POLITIKA VESTI

33. sednica Skupštine opštine Apatin održaće se u petak, 15. aprila 2016. godine, u velikoj sali SO Apatin sa početkom u 9 sati.

1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sednice Skupštine opštine Apatin,

2. Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016.godinu

3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu,

4. Predlog Odluke o odobravanju zaključenja aneksa Ugovora između JKP „Naš dom “Apatin i GP „Kovačević“ D.o.o. Novi Sad, a koji se odnosi na otuđenje nepokretnosti koje su u javnoj svojini opštine Apatin

5. Predlog Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta,kat.pr.br 4892/3 K.O Apatin, privrednom društvu D.o.o. „Embalegno“ Apatin

6. Razmatranje Akcionog plana za sprovođenje programa razvoja sporta u opštini Apatin za period 2016-2020. godina
– Predlog Odluke

7. Razmatranje Lokalni akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u opštini Apatin 2016-2020. godine
– Predlog Odluke

8. Razmatranje Lokalni akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti opštine Apatin 2016-2018. godine
– Predlog Odluke

9. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin,

10. Razmatranje II Izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin

-Predlog Zaključka

11. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne Škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Stevan Hristić“Apatin

12. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne Škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Stevan Hristić“Apatin