REFERENDUM O SAMODOPRINOSU U NOVEMBRU

APATIN POLITIKA VESTI

Većinom glasova odbornici Skupštine opštine usvojili su na današnjoj sednici odluku o uvodjenju samodoprinosa za područje Apatina, zatim i za sela Kupusina, Svilojevo i Prigrevica.Sadašnji samodprinos od tri odsto, osim u Kupusini gde je predvidjeno dva odsto, ističe krajem godine, a ukoliko se meštani pomenutih mesta izjasne za uvodjenje novog samodoprinosa on bi se plaćao od 1. Januara 2016. do 31. Decembra 2020. godine. Izjašnjavanje na referendumu u Apatinu će biti od 8. do 22. novembra, dakle, dve nedelje, dok će u selima referendum trajati od 15. do 22.novembra. Uz inicijativu, mesne zajednice su dostavile i program aktivnosti koje bi se finansirale od prikupljenih sredstava, a prema tim programima najviše sredstava bi se utrošilo na izgradnju komunalne infrastrukture čime bi se poboljšao kvalitet života u svim sredinama.Kako je objašnjeno, tradicija samodoprinosa na području apatinske opštine traje skoro pet decenija i tu praksu treba nastaviti jer zahvaljujući novcu od samodoprinosa  moguće je konkurisati za sredstva iz viših instanci u državi ili pri evropskim fondovima jer se svuda  traži i lično učešće.

Primedbe na raspisivanje referenduma za uvodjenje novog samodoprinosa imao je odbornik Milan Dražić ( GG Pokret za Apatin Milan Dražić) koji je rekao da su se vremena promenila i da ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem sa svojim primanjima. Takodje je rekao da je potrebno da se ukine mesna zajednica jer se veliki deo novca od samodoprinosa troši na zarade i održavanje službi u njima i da bi ti poslovi mogli da se obave i u Skupštini opštine. Takodje je imao primedbu na dužinu trajanja referenduma na koji se, kako je rekao, nepotrebno troše velika sredstva

-Drugačije govori pozicija od opozicije. Kada je Dražić bio predsednik opštine imao je priliku da ukine mesne zajednice, ali to nije učinio. Zahvaljući DOS-u, kojem je pripadao i Dražić, samo prve godine je privatizovano dvadeset firmi koje su odmah prestale sa radom i hiljade radnika ostalo je bez posla- odgovorio je predsednik opštine dr Živorad Smiljanić- dodajući da je upravo zahvaljujući sredstvima samodoprinosa i učešćem na konkursima, Apatin danas najuredjenije mesto u Srbiji, a ne zaostaju mnogo ni sela apatinske opštine. Apatin je pokriven fekalnom kanalizacijom, izmenjene su cementno azbestne cevi i izgradjena nova fabrika vode itd.

U nastavku sednice razmatran je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za prvo polugodište ove godine, a usvojeni su i dokumenti kojima  se akt o osnivanju, statut i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Tutističkoj organizaciji uskladjuje sa novim zakonskim rešenjima. Reč je o tome da direktor ove ustanove mora imati sedmi stepen stručne spreme i tri godine radnog iskustva. Uskladjeni su i odredjeni dokumenti vezani za Program rada JKP Naš dom, JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom i JP Direkcije za izgradnju.

Odbornici Skupštine opštine su usvojili i aneks Ugovora o osnivanju DOO za upravljanje slobodnom zonom i Sporazum o bližem uredjenju poslovanja ogranka Odžaci, osnovanog u DOO za upravljanje slobodnom zonom Apatin, kao i akt kojim se prostor na području Odžaka predvidjen za slobodnu zonu pripaja slobodnoj zoni Apatin.Upravo ovaj poslednju akt takodje je izazvao raspravu izmedju Milan Dražića i predsednika opštine dr Živorada Smiljanića.Naime, Dražić je smatrao da će pripajanje zone u Odžacima apatinskoj biti na štetu Apatina jer Odžaci imaju daleko bolji položaj i bolje veze sa zaledjem.

-Nama je najbitnije da slobodna zona bude stabilna i uspešna i upravo to je razlog što smo prihvatili ovu inicijativu. Očekujemo da će se slobodnoj zoni Apatin priključiti i Sombor jer što je zona veća i što ima više firmi koje rade to će biti i ona uspšenije i imaće više šanse da opstane. Sve to ne znači da je Apatin u podredjenom položaju konačno  skupština koja će rukovoditi zonom ima 11 članova od čega je osam iz Apatina- odgovorio je Smiljanić.