RASPORED VOŽNJI BRODIĆEM “APATINKA” ZA JUL MESEC

APATIN DRUŠTVO VESTI

RASPORED VOŽNjI BRODIĆEM „APATINKA“ JUL MESEC

-2. JUL – 10 ČASOVA / MARINA -RUKAVAC, VELIKI LIMAN / 1 ČAS /
CENA: 200,00 DINARA

APATINSKE RIBARSKE VEČERI

-7. JUL – 18 ČASOVA / MARINA -RUKAVAC, VELIKI LIMAN / 1 ČAS /
CENA: 200,00 DINARA
-8. JUL – 18 ČASOVA / MARINA -RUKAVAC, VELIKI LIMAN / 1 ČAS /
CENA: 200,00 DINARA
-9. JUL -18 ČASOVA / MARINA –RUKAVAC,VELIKI LIMAN / 1 ČAS /
CENA: 200,00 DINARA
– U SLUČAJU VEĆEG BROJA ZAINTERESOVANIH ZA VOŽNjU TOKOM ARV, OTVORIĆE SE DODATNI TERMINI ZA PLOVIDBU!

-16. JUL – 10 ČASOVA / MARINA – LAVAČ – MARINA / 2 ČASA /
CENA: 350,00 DINARA
-23. JUL – 10 ČASOVA / MARINA –VAGONI – MARINA / 1,5 ČAS /
CENA: 250,00 DINARA
-30. JUL – 10 ČASOVA / MARINA – MIŠVALD – MARINA / 1,5 ČAS /
CENA: 250,00 DINARA

REZERVACIJE:
025 / 515 00 68 od 7 do15 časova ili dolaskom u kancelariju marine (Dunavska obala bb)
NAPOMENE:
• ZA REALIZACIJU INDIVIDUALNIH VOŽNjI NEOPHODNO JE DA SE PRIJAVI MINIMUM 10 PUTNIKA;
• U SLUČAJU NEPOVOLjNIH VREMENSKIH USLOVA, VOŽNjA SE OTKAZUJE;
• RODITELjI MORAJU DA PRILIKOM REZERVACIJE PRIJAVE I DECU BEZ OBZIRA NA STAROSNU DOB;
• GRUPNE VOŽNjE JE MOGUĆE REALIZOVATI I RADNIM DANIMA, S TIM DA NAJAVA GRUPE BUDE 2 DANA RANIJE

UPRAVA JP PUTNIČKO PRISTANIŠTE I MARINA “APATIN“