RASPORED BOGOSLUŽENjA O BOŽIĆU U APATINSKOM HRAMU I BOGOMOLjI U PRIGREVICI

APATIN DRUŠTVO VESTI

RASPORED BOGOSLUŽENjA  U HRAMU SABORA SVETIH APOSTOLA O BOŽIĆNIM PRAZNICIMA

BADNjI DAN utorak
JUTRENjE   —————————————————————    U  08,00 č.
CARSKI ČASOVI  ———————————–   u produžetku jutrenja,
SVETA LITURGIJA   ———————————————–  u nastavku
POVEČERJE      ———————————————————   U 19,00 č.

PO POVEČERJU  OPHOD OKO HRAMA, OSVEĆENjE I POLAGANjE BADNjAKA NA VATRU

BOŽIĆ sreda
BOŽIĆNO JUTRENjE ————————————————– U 00,00 č.
SVETA LITURGIJA —————————————————- U 09,00 č.
VEČERNjE ——————————————————————- U 18,00 č.

II DAN BOŽIĆA – SABOR PRESVETE BOGORODICE četvrtak
JUTRENjE ——————————————————————- U 08,00 č.
SVETA LITURGIJA —————————————————- U 09,00 č.
VEČERNjE ——————————————————————- U 18,00 č.

III DAN BOŽIĆA – SV. ARHIĐAKON STEFAN petak

JUTRENjE ——————————————————————- U 08,00 č.
SVETA LITURGIJA —————————————————- U 09,00 č.
VEČERNjE ——————————————————————–U 18,00 č.

RASPORED BOGOSLUŽENjA U BOGOMOLjI SVETOG APOSTOLA I JEVANĐELISTA MARKA

BADNjI DAN -utorak
SVETA LITURGIJA ————————————————-  U 09,00 č.
POVEČERJE – POLAGANjE “BADNjAKA”  NA VATRU ………………… U   17,00 č.

BOŽIĆ -sreda

JUTRENjE – U PRODUŽETKU  SVETA LITURGIJA   ………… U   06,00 č.