PREDSTAVNICI APATINA NA JAVNOJ RASPRAVI POVODOM IZRADE AKCIONOG PLANA ZA MLADE

APATIN DRUŠTVO VESTI
U Somboru je održana javna rasprava povodom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine koja je okupila predstavnike pojedinih udruženja građana, organizacija i institucija sa teritorije grada Sombora i opštine Apatin.
Ispred apatinske opštine prisustvovali su predstavnici Udruženja građana “MRAV”, Kancelarije za mlade i reaktiviranog Humanitarnog udruženja mladih Apatinaca.
Prisutnima se obratio član Gradskog veća za sport i omladinu, Dragan Nenadov, a radni nacrt Akcionog plana prezentovale su Snežana Stanković, samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu i nastavnik biologije Ena Horvat, aktivista Somborskog edukativnog centra, koja je učestvovala u izradi nacrta ovog dokumenta kao konsultant za oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Reč je o intersektorskom planu koji treba da doprinese boljem položaju mladih u predstojećem periodu, a kao oblasti koje će biti obuhvaćene politikom za mlade navode se: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima, kultura i informisanje, aktivizam i slobodno vreme, volonterizam i mobilnost mladih, bezbednost mladih i zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Akcioni plan za mlade u APV za period od 2015. do 2020. godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu izradio je u saradnji sa organizacijom za mlade pod nazivom “Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada.
Organizaciju javne rasprave radnog nacrta Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini pomogla je Kancelarija za mlade grada Sombora.