ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ “ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ”

DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Руководилац одељења за стамбено комуналну делатност, урбанизам, грађевинске, заштиту животне средине и имовинско правне послове Синиша Јовановић присуствовао је презентацији пројекта “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином”, који спроводе Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско – правне послове и oпштине Апатин и Сремски Карловци у оквиру програма Exchange 5.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Циљ пројекта је побољшање ефикасности у пружању услуга локалних самоуправа и транспарентност у њиховом раду унапређењем управљања имовином у Граду Новом Саду и у општинама Апатин и Сремски Kарловци. Такође, Пројектом је планирано унапређење процеса успостављања права јавне својине на комуналној инфраструктури Града Новог Сада и поменутих општина у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој и приближавања локалних самоуправа грађанима и привреди.

Један од најозбиљнијих изазова градова и општина у Републици Србији јесте проналажење начина за што брже окончање процеса успостављања права јавне својине, а затим и за ефикасно управљање и њено коришћење у најбољем интересу локалне заједнице.

Кључне активности Пројекта су формирање радних тела за попис комуналне инфраструктуре, организација едукације за запослене у партнерским локалним самоуправама на теме из области уписа права јавне својине и управљања имовином, набавка ИТ опреме, припрема техничке документације и извођење геодетских радова неопходних за легализацију непокретности, подношење захтева за упис права јавне својине, и ажурирање података у евиденцијама за управљање имовином у Граду Новом Саду и у општинама Апатин и Сремски Kарловци, утврђивање вредности имовине као и организовање промотивних активности.

Пројекат “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” вредан je 242.860,18 евра, започет је 22. децембра 2018. године и траје 24 месеца.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.