PREDSEDNIK APATINSKE OPŠTINE SASTAO SE SA PREDSEDNIKOM IZVRŠNOG ODBORA VOJVOĐANSKE BANKE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Predsednik opštine Apatin dr Živorad Smiljanić, u sredu 02. septembra sastao se sa Predsednikom Izvršnog odbora Vojvođanske banke – NBG Grupa Marinos Vatisem i Branislavom Veselinovićem,  zamenikom  Direktora funkcije snabdevanja Vojvođanske banke. Predsednik Izvršnog odbora Vojvođanske banke – NBG Grupe Marinos Vatis obratio se Predsedniku opštine Apatin dr Živoradu Smiljaniću u vezi apatinskog brodogradilišta koje je od 2012. u vlasništvu njihove banke, a u vezi daljih aktivnosti u vezi prodaje Brodogradilišta, koje Vojvođanska banka u skladu sa Zakonom mora da reši do 30. septembra. Poštujući volju  opštine Apatin da se očuva  dugogodišnja tradicija brodogradnje u Apatinu razgvaralo se o mogućim rešenjima, koje bi odgovarala i Banci i opštini.

Imajući u vidu kako je za opštinu Apatin od strateškog značaja da Brodogradilište ostaje da radi, te da mu se prodajom ne promeni namena, kako isto ne bi koristilo isključivo kao skladišni prostor za istovar i pretovar brodova, već da se nastavi dugogodišnja tradicija i kao osnovna aktivnost ostane brodogradnja sa mogućnošću proširenja delatnosti, Predsednik opštine Apatin dr Živorad Smiljanić istakao je da opština Apatin na svim svojim promocijama, manifestacijama i razgovorima sa staranim investitirima promoviše Brodogradilište i traži potencijalnog investitora, naglašavajući vrednost sinhro lifta koji se nalazi u Brodogradulištu i njegovu prednost i vrednost.

Kao jedan od značajnih koraka koje je opština Apatin preduzela u povećanju konkurentnosti i prednosti Brodogradilišta je Odluka o proširenju Slobodne zone koja će biti doneta na septembarskoj sednici Skupštine opštine Apatin. Ovom Odlukom Slobodna Zona proširuje se na područje  Brodogradilišta, koje će na taj način imati sve Zakonske privilegije i benefite koje imaju bescarinske zone, a samim tim privući će i više zainteresovanih investitora, koji će kao osnovnu delatnost zadržati brodogradnju, upravo iz razloga jer će imati daleku veću konkurentnost na tržištu zahvaljujući Sinhro liftu, pogodnostima koje važe u Slobodnoj zoni (fiskalne i carinske kao i pogodnosti od starane lokalne samouprave) i radnoj snazi.

Krajni i zajednički interes je da Vojvođanska banka povrati uložena sredstva, opština Apatin ima preduzeće koje se bavi brodogradnjom i remontom brodova, a svakako je tu i interes Republike Srbije očuvanje postojećih radnih mesta sa mogućnosti proširenja na nova radna mesta, dolaskom stranih investitora i zainteresovanih brodovlasnika koji će svoje brodove održavati u Apatinu i onih koji će poverenje  kupovini novih brodova poveriti ovom Brodogradilištu sa dugogodišnjom tradicijom.