PREDAVANJE CRVENOG KRSTA ZA KORISNIKE DNEVNOG BORAVKA

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Crveni krst Apatin je 21. maja 2018. godine realizovao predavanje za korisnike Dnevnog boravka koji funkcioniše u sklopu Centra za socijalni rad Apatin na temu ,,ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA’’. Samom predavanju je prisustvovalo 14 lica, koja su pokazala veliko interesovanje za ovu temu.

Prilikom rada korišćena je video prezentacija, verbalna komunikacija i podeljeni su flajeri na ovu temu. Predavanje je održala polivalentna patronažna sestra Belinda Opačić volonter Crevnog krsta Apatin.