PRAVILA UPISA DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU PČELICA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na osnovu Pravilnika o uslovima za upis, prijem i ispis dece u Predškolsku ustanovu „Pčelica „ Apatin od 11. februara 2014. godine, u skladu sa svojim mogućnostima i iskazanim potrebama porodica za različitim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na zahtev roditelja, odnosno staratelja, Predškolska ustanova „Pčelica“ Apatin raspisuje Konkurs za upis dece u narednu 2016/17 . školsku godinu .

Uslovi i organizacija upisa dece u Apatinu

1. U ustanovu se upisuju sva zainteresovana deca

2. Upis se vrši od 9. do 20.maja 2016. godine

3. Upis dece vrše pedagog i psiholog ustanove, svakog radnog dana , od 11 do 14 i 30 sati, u objektu u Bloku 112 – obdanište

4. U narednu školsku godinu upisuju se deca rođena 2012., 2013. i do 1. aprila 2014. godine

5. Prilikom upisa potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za dete koji može da bude stariji ili fotokopija izvoda

6. Roditelj može da osigura dete , uz uplatu od 250,00 dinara. Osiguranje vrši Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. , traje od 1.septembra 2016. do 1. septembra 2017. ,24 sata dnevno.

Uslovi i organizacija upisa dece u objektima van sedišta ustanove (sela) 

1. Upis dece u selima vrši se od 9. do 20.maja 2016. godine

2. Upis sprovode vaspitači, u našim objektima u Sonti, Prigrevici, Svilojevu i Kupusini, svakog radnog dana od 12 do 13 sati.

3. U ove objekte upisujemo svu zainteresovanu decu sledećih uzrasta:

a) decu uzrasta pred polazak u školu u Pripremni predškolski program čije pohađanje je zakonska obaveza. Ovoj kategoriji pripadaju deca koja su rođena u periodu od 1.marta 2010. do 1.marta 2011.

b) decu rođenu u periodu od 31. avgusta 2011. do 31.decembra 2011. , zatim decu rođenu 2012. i do 1. aprila 2013. godine.

4. Prilikom upisa je potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih , koji može da bude i stariji, ili fotokopiju izvoda.

5. Roditelj može da osigura dete, uz uplatu od 250,00 dinara. Osiguranje vrši Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., traje od 1.septembra 2016. do 1. septembra 2017. ,24 sata dnevno.