POZIV SREDNJOŠKOLCIMA ZA OBUKU ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

„Vršnjački edukatori – nediskriminatori!“ koji organizuje Somborski edukativni centar u saradnji sa Centrom za prevenciju, edukaciju i bezbednost i u okviru kojeg će tokom avgusta biti održana dva trodnevna modula obuke vršnjačkih edukatora iz redova srednjoškolaca za vođenje radionica na temu diskriminacije. Srednjoškolci iz Sombora, Vrbasa i Apatina koji prođu obuku, imaće priliku da svojim vršnjacima u srednjim školama uz podršku i mentorstvo omladinskih radnika i radnica SEC-a, u parovima osmisle i održe radionice na temu prevencije diskriminacije početkom nove školske godine.

Za učesnike su obezbeđeni obroci, osveženje, majice, promo materijal, materijal za realizaciju radionica i sertifikati, a za učesnike van Sombora smeštaj i usluga prevoza tokom dvomodularne obuke.

Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Somborskog edukativnog centra gde se nalazi i formular za prijavljivanje.

Projekat „Vršnjački edukatori – nediskriminatori!“ finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“