POKRAJINSKI SEKRETAR PREDRAG VULETIĆ SUTRA U APATINU- DOMU ZA STARE I PENZIONERE 11 MILIONA ZA REKONSTRUKCIJU

APATIN EKONOMIJA SOMBOR VESTI

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije obezbedila je 11 miliona dinara za radove u Domu za stare i penzionere Apatin sa kojima je planirana zamena kompletnih podnih obloga, rekonstrukcija i adaptacija zajedničkih kupatila kao i sanacija ulične ograde te molersko-farbarski radovi na ovoj ustanovi.

Dom za stare i penzionere Apatin, oktobar 2016, Ivanišević , Vuletić, Sekulić, Vukosav (13)

Tim povodom, sutra 13.09.2017. godine, opštinu Apatin će posetiti Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić. On će u ime Pokrajinske vlade potpisati tripartitni sporazum sa predsednikom opštine Milanom Škrbićem i direktoricom Doma za stare i penzionere Apatin, Slađanom Živkov. Potpisivanje ugovora zakazano je u 10 i 30 časova.

Dom za stare i penzionere Apatin obezbedio je neophodnu projektnu dokumentaciju i dozvole za izvođenje navedenih radova i sa istima konkurisao za sredstva kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Kancelarija je izvršila procenu potreba i ocenila opravdanim predložene projekta od strane Doma za stare i penzionere Apatin.

Apatinski Dom za stare i penzionere

Nakon potpisivanja ugovora sprovešće se postupak javnih nabavki u skladu sa zakonom, a nakon okončanja istog pristupiće se izvođenju radova u Domu za stare i penzionere Apatin u vrednosti od 11 miliona dinara.