POČINJE SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju “Ciklonizacija” iz Novog Sada danas počinje sistematsku deratizacija na teritoriji opštine Apatin. Deratizacija će se vršiti primenom zatvorenih mamaca sa aktivnom materijom bromadiolon koja je otrovna za floru i faunu. Mamci će biti postavljeni na mesta koja su uobičajena za pojavu štetnih glodara (podrumi, šupe, čardaci, objekti za uzgoj stoke…). Kako bi akcija deratizacije imala što bolji uspeh i kako bi se izbegle eventualne neželjene posledice, iz “Ciklonizacije” apeluju na građane da iz objekata i dvorišta odstrane smeće, a naročito otpatke hrane, da domaćim životinjama onemoguće kontakt sa mamcima i da ne dozvole pristup mamcima maloletnim licima, jer je strogo zabranjeno diranje, premeštanje ili odnošenje istih. Stručnjaci “Ciklonizacije” naglašavaju da je otrovane glodare zabranjeno nuditi domaćim životinjama kao hranu i uklanjati uginule živoinje na nepravilan način, zbog povećane opasnosti od bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Nadležni pozivaju građane da se pridržavaju navedenih uputstava, jer će za svaku nastalu štetu, kao i eventualne posledice po zdravlje sami snositi odgovornost.