POČELO POLAGANJE MALE MATURE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Testom iz srpskog jezika danas je počelo polaganje male mature, a iz Ministarstva prosvete poručuju da nema mesta za zabrinutost jer u srednjim školama ima više mesta nego što je svršenih osmaka.

Ove godine štampano je 72.232 testa, a u srednjim školama ima skoro 76.000 mesta. Sigurno je da niko neće ostati neupisan, ali je dobar uspeh na završnom ispitu i uspeh iz osnovne škole važan kako bi se upisala željena škola.

Završni ispit traje tri dana, u devet sati počeo je test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, za četvrtak u isto vreme je zakazan test iz matematike, dok će u petak osmaci polagati kombinovani test – biologija, hemija, fizika, istorija, geografija. Svi učenici moraju polagati malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja.

Na svakom od tri testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena. Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha iz šestog, sedmog i osmog razreda i čine osnov za rangiranje učenika za srednju školu. Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj školi učenici mogu imati maksimalno 70 bodova, a bodovanje se obavlja tako što se uspeh na kraju šestog razreda, zaokružen na dve decimale, pomnoži sa četiri, a opšti uspeh na kraju sedmog i osmog razreda pomnoži sa pet.

Od prošle godine uveden je prag od 50 bodova, koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali četvorogodišnju školu. Ukoliko imaju manje bodova moraju da upišu trogodišnju srednju školu.

Preliminarne rezultate završnog ispita škole će objaviti 18. juna, nakon toga sledi period za žalbe učenika, tako da će konačni rezultati biti objavljeni 23. juna. Po objavljivanju konačnih rezultata sledi predaja liste želja, a raspored učenika po školama biće objavljen 3. jula, dok je 4. i 5. jula predviđeno da se obavi upis.

Ove godine 127 škola upisaće učenike po dualnom modelu obrazovanja – učenje kroz rad. U 49 škola uvedeno je 19 novih obrazovnih profila, dok je 43 profila sa elementima dualnosti usklađeno sa tržištem rada u još 78 škola.

Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 7. jula kada se predaje lista želja.