POČELA JESENJA SISTEMATSKA DERATIZACIJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Velika sistematska akcija zaštite zdravlja građana i njihove imovine od štetnih glodara počela je 12. oktobra. Jesenji krug sistematske deratizacija prema planu treba da obuhvati teritoriju grada Apatina i sve prigradske i seoske mesne zajednice. U saradnji sa opštinskom upravom, stručni nosilac ovog posla je novosadska “Ciklonizacija”.

Deratizacija je za građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da, u zavisnosti od potrebe, postave preparat, ili da ga preuzmu uz pridržavanje stručnih saveta i uputstava. Tretmani obuhvataju individualna domaćinsta, stanove, javne površine, javne ustanove, infrastrukturu i poslovne prostore.

-Koristimo moderan biocidnipreparatodloženogdelovanja nove generacijekoji je pokazaosvojuvelikuefikasnost, a građani uputstvo za upotrebu i mere opreza dobijaju na pakovanju, objasnio je Dario Aćimović, menadžer za odnose sa javnošću “Ciklonizacije”.
Građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu grada ili sela, moći će naknadno da dobiju preparat, a treba da se obrate u svoje mesne zajednice.

– Apelujemo na građane da ne lageruju preparat, već da ga koriste. Zaštita od glodara zajednički je interes svih građana, a deratizacija u ovom delu godine je jako važna jer je to vreme kada se glodari povlače sa otvorenog u stambene objekte i skladišta. Sistematska akcija najbolje rezultate daje ako je u kratkom periodu pokrivene cela teritorija. Posebno je to važno u seoskim domaćinstvima jer glodari prate hranu, ali ni grad nije pošteđen ovih problema, kaže Aćimović.

Redovnim organizovanjem ove akcije opština Apatin svrstala se u red komunalno uređenih lokalnih zajednica u Srbiji koje sistematski vode brigu o zaštiti zdravlja svih građana od celog spektra zaraznih bolesti čiji su prenosioci štetni glodari.
Aćimović podseća da štetni glodari prenose preko 30 vrsta bolesti među kojima su i bruceloza, tuberkuloza, kuga, salmonela, slinavka, šap, besnilo, i trihineloza, i zbog toga je veoma bitno njihova brojnost bude pod sistemskom kontrolom. Takođe, štete koje pričinjavaju na uskladištenoj hrani i drugoj imovini mogu biti višemilionske.