ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ЗАБАВИШТЕ

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

ПУ „Пчелица“ Апатин расписује Конкурс за упис деце у радну 2021/2022. годину у складу са расположивим смештајним капацитетима (наведено у Конкурсу).
Упис почиње од 12. априла 2021. и траје до 30. априла 2021. године.

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пријем деце  врши се на основу Захтева за пријем детета  у предшколску установу (у даљем тексту: Захтев) који подноси родитељ, односно други законски заступник детета (у даљем тексту: родитељ) у писаној форми, на јединственом обрасцу (Oбразац 1) у периоду од 12.04. – 30.04. 2021. године . 

Захтеви за пријем се подносе само за децу која се први пут уписују  у вртић.

Деца која већ похађају вртић, изузев деце која се налазе у Припремном предшколском програму, сматрају се уписаном, што ће родитељ непосредно потврдити васпитачу путем попуњавања интерног обрасца у току априла 2021. 

Захтев за пријем детета које се први пут уписује у вртић се може поднети:

 1. Непосредно (лично) за Апатин, у Апатину, објекат „Пужићи“ Блок 112 и за села, у објектима установе у селима; 
 • Захтеви за пријем детета у Апатину се добијају од педагога и психолога установе, којима се такође попуњени и предају, у објекту „Пужићи“ – јаслице , Блок 112, Апатин, сваког радног дана од 12,30 до 14,30, изузев среде када се захтеви добијају и могу предати у периоду од 14,30 до 17,00 часова.
 • У нашим објектима у Пригревици, Сонти, Свилојеву, Купусини и Насељу Рома, Захтеве за пријем родитељи ће добити обраћањем васпитачима, а попуњене ће такође предати васпитачима, сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова.
 1. Електронским путем – путем еУправе (Е Вртић).

Уз захтев се доставља обавезна документација и додатна документација, која зависи од статуса родитеља и/или детета.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за пријем деце:

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете родитељ подноси лично или прибавља  установа по службеној дужности уз претходно дату сагласност родитеља
 2. Потврда изабраног лекара-педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано , које се предаје васпитачу на родитељском састанку,  непосредно пре почетка школске године (крај августа).

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – докази којим се потврђује статус и омогућава приоритет при упису: 

 • самохрани родитељи – 
 • Пресуда надлежног суда којом се утврђује самостално вршење родитељског права 
 • Извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства 
 • Извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло.
 • родитељи деце жртава насиља у породици
 • Решење Центра за социјални рад о стављању под старатељство 
 • Решење Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу или установу социјалне заштите
 • родитељи деце са сметњама у психофизичком развоју
 • Мишљење Интерресорне комисије са проценом потребе за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету
 • родитељи деце из породица које користе неки облик социјалне заштите
 • Решење Центра за социјални рад за дете из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ 
 • Решење Центра за социјални рад о праву на додатак за туђу негу и помоћ

ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Пријаву електронским путем могу поднети сви заинтересовани родитељи, односно други законски заступници, с тим да родитељи, односно други законски заступници који припадају осетљивој категорији (нпр. самохрани родитељ, деца жртава насиља у породици, родитељи деце са сметњама у психофизичком развоју, деце из породица које користе неки облик социјалне заштите, деце трећег и савког наредног реда рођена и др.) морају доставити доказе којим свој статус и потврђују. 

Доказ којим потврђују статус,  родитељи, односно други законски заступници ће моћи доставити путем електронске поште (е – маил: apapcelica@gmail.com) уз обавезно навођење следећих елемената у е – маил – у: име и презиме подносиоца захтева, име – презиме и ЈМБГ детата, деловодни број пријаве, као и таксативно навођење докумената које прилажете. Прилог: скенирани или усликан цео документ (све стране уколико их има више), под условом да слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви. Родитељ, односно други законкси заступник ће добити повратни мејл као потврду да је његов документ примљен.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

Корисничко упутство за родитеље: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Ако имате техничко питање како да попуне образац, проблем око Пријаве на Портал еУправе, обратите се Е Управи на  контакт форму  Портала еУправа  https://euprava.gov.rs/kontakt

Обрада пријава/захтева примљених преко онлине сервиса вршиће се према датуму пријема захтева/пријаве. Све пријаве поднете после 15,00 часова, сматраће се да су поднете следећег радног дана. Родитељи, односно други законски заступници, ће бити обавештени о резултатима конкурса путем спискова истакнутих на вртићима.

Рокови:

 • пријем захтева вршиће се у периоду од: 12.04. – 30.04. 2021. године
 • обавештење о резултатима конкурса – прелиминарне листе биће објављене (истакнуте на вртићима):   до 01.06.2021. године

Контакт особе за рад са странкама радним данима од 8-12 часова: 

 • Бурсаћ Сања,   е – маил: apapcelica@gmail.com 
 • Берар Маријана

     Контакт телефон:  062/97 86 399

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.