OTVOREN KONKURS ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Otvoren je konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava kojima će se organizovanje tradicionalnih manifestacija u 2017. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Sredstva su namenjena za:

a)podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
(zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanje promotivnog i stručnog materijala);

b)podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja(zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade);

c)podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda(zakupa izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja,troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 30.000.000,00 dinara.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.500.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31. majom 2017. godine.

Sve detalje konkursa možete pronaći na sajtu opštine Apatin, soapatin.org a u svim koracima procesa apliciranja za konkurs možete dobiti besplatnu savetodavnu podršku Regionalne agencije za razvoj Bačka.

Kontakt telefon: 021 557 781. E-mail: office@rda-backa.rs