OO SDS APATIN-SAMODOPRINOS JE IZGRADIO APATIN, NEOPHODNA BOLJA KONTROLA SREDSTAVA I STROGO POŠTOVANJE ZAKONA

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

U Apatinu je u toku referendum na kojem se građani izjašnjavaju o uvođenju novog mesnog samodoprinosa od 3 odsto.Ukupan iznos sredstava koji se planira ostvariti u narednom petogodišnjem periodu iznosi 400.000,000 dinara, a ona će biti utrošena na izgradnju komunalne infrastrukture čime bi se poboljšao kvalitet života u našoj opštini. Tim povodom, opštinski odbor Socijaldemokratske stranke u Apatinu obratio se javnosti saopštenjem koje vam u celosti prenosimo.

SAOPŠTENJE

“Opštinski odbor Socijaldemokratske stranke u Apatinu zauzeo je stav povodom aktuelnog glasanja o samodoprinosu i to na sledeći način: -Nesumnjivo je da je samodoprinos tradicija u opštini Apatin koja je u velikoj meri doprinela izgradnji naše opštine. Pozitivni efekti prethodnih samodoprinosa su vidljivi svuda oko nas, te stoga smatramo da ova tradicija treba da bude nastavljena i u narednom periodu. Međutim, želimo i da ukažemo na brojne probleme vezane za samodoprinos koji su se javljali i ranije, a koji su aktuelni i danas. Smatramo da su Mesnim zajednicama data preširoka ovlašćenja u raspolaganju sredstavima samodoprinosa, pa tako Mesne zajednice imaju pravo da trošenje ovih sredstava usmere i na “finansiranje i drugih nespecificiranih aktivnosti po odlukama Mesne zajednice”. Ovo obesmišljava strogo namenski karakter sredstava samodoprinosa i omogućava Mesnim zajednicama da sredstva troše na šta god požele, što je veoma pogrešno. Ukazujemo i na brojne probleme u samom postupku glasanja o samodoprinosu, od trajanja referenduma pa do javljanja građana da se dozvoljavaju izmene u biračkom spisku na licu mesta, obilaska građana po kućama kako bi glasali za samodoprinos itd. Sve ovo baca veliku senku na inače odličnu ideju samodoprinosa, pa apelujemo da se zakon u potpunosti poštuje, u interesu svih građana opštine Apatin.”

OO SDS, Apatin , 10.11.2015