OKONČAN POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA RADOVE

VESTI

Lokalna saomouprava je jesenas i početkom ove budžetske godine opredilila znatna sredstva za infrastrukturu i radove na uređenju poljoprivrednog zemljišta.Na teritoriji grada Sombora nema kompetentnih izvođača radova .Bivša vlast je dovela do gašenja “Somborputeva”,pa se na javne nabavke javljaju izvođači iz čitave Vojvodine,a i šire.Neki izvođači koji su bili privilegovani pokušavaju da opstruišu ove postupke-kaže Zoran Miler, član Gradskog veća za poljoprivredu, razvoj sela i zaštitu životne sredine.
Procenjena vrednost za sanaciju i pojačano održavanje pet atarskih puteva iznosila je 52 miliona, dok je ugovorena vrednost 34,4 miliona (bez PDV), {to znači da je ostvarena ušteda od oko 18 miliona dinara.
Ugovori su zaključeni,a ovim bi trebalo da se do nivoa tucanika izgradi 3.119 metara puteva i da bude asfaltirano 3.811 metara.U toku je žalbeni postupak za radove na sanaciji i pojačanom održavanju atarskih puteva Mala Pešta-Gakovački put i Bilić-Svetozar Miletić,i čim on bude okončan radovi će biti nastavljeni.
-Za ova dva puta do nivoa tucanika biće izgrađeno 5.916 metara puteva.Procenjena vrednost ovih radova je 43 miliona, a ugovorena vrednost 26,7 miliona dinara.Tako da će i kod ovih radova u budžetu za ove namene ostati 17 miliona dinara,pojašnjava Miler.