AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVILA POZIV ZA PRODAJU PP “ALEKSA ŠANTIĆ”

APATIN DRUŠTVO VESTI

Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za privatizaciju PP “Aleksa Šantić” u restrukturiranju, iz istoimenog mesta,nadomak Sombora. Pravo na učešća u postupku javnog nadmetanja za kupovinu imovine preduzeća “Aleksa Šantić” imaju domaća fizička i pravna lica, a predmet prodaje je poljoprivredno zemljište sa pratećim objektima, u svojini subjekta privatizacije ukupne površine 699 hektara i 52 ara.
Procenjena tržišna cena imovinske celine sa pratećim objektima sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznosi 7.941.894,84 evra, koliko je i početna cena. Zainteresovani mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 8. aprila.Javno otvaranje ponuda biće organizovano 2.aprila,kada bi trebalo da bude poznat kupac ovog poljoprivrednog dobra.