ODRŽANA OSMA SEDNICA SO APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Danas je održana sednica SO na kojoj je usvojeno 12 tačaka dnevnog reda. Najveću polemiku je izazvala je tačka o budžetu, a pre toga,najznamljivije je bilo zalaganje opozicionog SPS da se posebna pažnja posvet i Glasu komune i TV Apatinu zbog direktnih prenosa sednica.

SPS odbornici smatraju da je opština dužna da dalje finansira TV Apatin i Novi Glas komune prema ugovoru koji je potpisala stara vlast na tri godine. Ne želeći da ulazi u polemiku predsednik opštine Radivoj Sekulić je samo dodao da je TV Apatin i novine svakog meseca dobijao milion dinara, na godišnjem nivou 12 miliona, od 2013.godine čak 47 miliona, a da su, poređenja radi, svi somborski mediji za godinu dana dobili sedam miliona. Milan Škrbić, predsednik SO, je rekao da se ova vlast opredelila za TV 025 info koja je tražila akreditaciju za direktne prenose. Odbornici su na sednici prihvatili ostavku na mesto odbornika Danijela Ajduka a na to mesto ispred SNS je izabran Slobodan Bačić. Na polemike o sukobu interesa oko ovog imenovanja, kakoje tvrdila opozicija, reagovao je Jevto Milojević, pomoćnik predsednika opštine koji je naveo da je sukob interesa to što su bivši funkcioneri Smiljanić, Bakić i Cvetićanin, primali i platu i penziju dok su bili na vlasti. Po zakonu, tvrdio je Milojević, oni su mogli da primaju samo razliku između penzije i plata. Na to je reagovao Živorad Smiljanić, rekavši da je njegova penzija bila veća od plate predsednika te bi ispalo da on po tom tumačenju od penzije još treba da doplati razliku opštini. Opravdanje za primanje plate i penzije od strane Bakića i Cvetićanina Smiljanić je obrazložio da oni kad su došli u opštinu nisu bili penzioneri već su to kasnije postali.

Direkcija za izgradnju po zakonu će se reorganizovati. U budućem Javnom preduzećeu za puteve ostaće osam zaposlenih od kojih sedam sa licencom koji će poslovati na tržišnim principima a ne kao do sada biti finasirani direktno iz budžeta. Preostalih osam zaposlenih iz Direkcije će biti raspoređeni na poslove u okviru opštine. Predsednik opštine Sekulić je objasnio da su na ovaj način sačuvana radna mesta za razliku od gradova poput Vrbasa i Odžaka gde su direkcije za izgradnju likvidirane. Odbornici su bez diskusije prihvatili tačku o izmenama odluke o mesnim zajednicama kao i razrešenje članova školskih odbora u gimnaziji NikolaTesla i srednje Građevinsk-drvoprerađivačke škole.

Osma sednica SO Apatin, novembar 2016 (8) Osma sednica SO Apatin, novembar 2016 (6) Osma sednica SO Apatin, novembar 2016 (1) Osma sednica SO Apatin, novembar 2016 Osma sednica SO Apatin, novembar 2016 (10)