ODRŽANA 5. SKUPŠTINA SLOBODNE ZONE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Danas je u „Plavoj sali“ SO Apatin održana 5. sednica skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „APATIN“. Na dnevnom redu od 8 tačaka najviše pažnje je posvećeno 3,4,5 i 6 koje se tiču potpisivanja aneksa ugovora kojim se slobodno zona proširuje i na teritoriju Odžaci. Ugovore su potpisali predstavnici opštine Apatin, Odžaci i predstavnici doo Standard Gas iz Novog Sada.

Predsednik opštine Apatin Živorad Smiljanić je u svom obraćanju izjavio da podzonu u Odžacima ne doživljava kao konkurenciju nego kao pojačanje naše bescarinske zone.

– Ovo ima veliku važnost za napredak Zapadno-Bačkog okruga. Svi investitori koji tu dođu će imati izlaz na Dunav kroz našu luku i to je naš interes. Opštine će biti u  zoni gde mi imamo vodeću ulogu jer je od 11 članova skupštine mi imamo 8, a Odžaci 3. Drago mi je da sam pomogao i Odžacima jer je kriza i svako radno mesto je važno.Nadam da će doći veliki broj investitora koji će gravitirati ka našim opštinama.

zika potpisuje
V.D. direktor Miloš Đerić je upoznao prisutne sa poslovanjem slobodne zone za koje je rekao da je pozitivno i da se sve obaveze izmiruju na vreme. Dodao je da postoji dosta zainteresovanih inostranih investiora i da se aktivno radi na privlačenju još interesenata.

Imenovani su novi članovi skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „APATIN“ a to su : Sonja Tepavac, Velimir Kovačević, Ilija Drljača, Jovo Bokan, Desanka Vukosav, Milan Vučinić, Milan Cvetićanin i Nebojša Smiljanić.

Ispred opštine Odžaci imenovani su Biljana Cekić i Ljubomir Delić, dok je Standard Gas imenovao Vericu Ćuk kao svog predstavnika.

Predsednik opštine Odžaci Dušan Marijan se zahvalio Apatinskoj opštini što je omogućila proširenje slobodne zone i na njihovu opštinu. -Sa ovim dobijamo mogućnost da i mi radimo u okviru zone u kojima firme imaju dosta pogodnosti, a mi imamo već nekoliko firmi koje posluju u slobodnoj zoni i sa ovim očekujemo i niz drugih firmi koje trebaju da dođu i otvore svoju proizvodnju. Ovo će značiti mnogu u razvoju našeg okruga jer slobodna zona daje mogućnost ili bolje reći postajemo interesantniji za strane investitore da dođu jer će imati manje problema oko carine i PDV-a.

Marijan potpisuje
Neke pogodnosti koje pruža poslovanje u slobodnoj zoni jesu ne plaćanje PDV-a na repromaterijal, kao i na materijal prilikom izgradnje, ali ono što najviše privlači pažnju investitora jeste to što se u slobodnoj zoni porez da dobit ne plaća ili je on drastično smanjen.