ODRŽANA 31. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanja Zapisnika sa 30. sednice opštinskog veća opštine Apatin, usvojen je predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu posle čega je utvrđen predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu.

U četvrtoj tački dnevnog reda, nakon razmatranja, usvojen je Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštava opštine Apatin za 2018. godinu.

Sledećom tačkom, usvojen je predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2017. godine.

U nastavku sednice, usvojen je predlog Odluke o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećem za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin. Za likvidacionog upravnika imenovan je Nedeljko Vučenović iz Sombora čijim imenovanjem dosadašnjem zastupniku Javnog preduzeća prestaju prava zastupanja, pa se u tom smislu razrešava direktor Milan Pavković iz Apatina.

Usvojen je predlog Odluke o organizaciji i sistematizaciji u Opštini Apatin za vreme ratnog i vanrednog stanja, a već u sledećoj tački je usvojen predlog Rešenja o izmeni Rešenja Komisije za planove.

Devetom tačkom, usvojen je predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin.

Nastavak sednice obeležilo je razmatranje treće izmene godišnjeg Programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu posle čega je razmatran Programa poslovanja istog preduzeća za 2018. godinu. Odmah u sledeće dve tačke prvo je razmatran Poseban Programa za korišćenje sredstava iz subvencija za 2018. godinu JKP „Naš dom“ Apatin a posle toga i razmatran je Pravilnik o drugoj izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ovom preduzeću.

U petnaestoj tački, usvojen je program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin za 2018. godinu.

U naredne dve tačke, odobreni su zahtevi licu koje je podnela zahtev za postavljanje letnje bašte u Prigrevici, kao i pokretanja postupka otuđenja zemljišta dela parcele u Kupusini za potrebe izgradnje benzinske stanice ugostiteljskog objekta.

Osamnaestom tačkom usvojen je predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.

Sledećom tačkom, razmatran je i usvojen izveštaj Saveta za zdravlje opštine Apatin za period od 1. decembra 2016. godine do 1. decembra 2017.

U poslednjoj tački usvojen je predlog Zaključka o davanju saglasnosti Apatinskom tržnom centru Apatin na pijačne cene.

izvor: Info služba Opština Apatin