ODRŽANA 15. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Članovi Opštinskog veća utvrdili su na današnjoj sednici Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom budžetu  za ovu godinu. Predlogom odluke u odnosu na osnovni, prihodi i primanja budžeta povećavaju se  za nešto više od 3,5 miliona dinara, tako da će budžet biti veći za 0,32 odsto i iznosiće milijardu i 105 miliona dinara.
Razlog za rebalans budžeta je u dogovoru sa ministarstvom finsija, kako bi se budžet uskladio sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti.U rebalansu su usvojeni i predlozi pojedinih budžetskih korisnika u smislu preraspodele sredstava sa jednih na druge, aproprijacije u zavisnosti od prioriteta.
Utvrđen je i predlog Odluke kojom se omogućava da ugostitelsjki objekti za ishranu i piće, klasični i specijalizovani  i maloprodajni objekti koji imaju šaltersku prodaju brze hrane, petkom, subotom, uoči preznika i prvog dana praznika mogu produžiti radno vreme za dva sata više od propisanog radnog vremena.
Članovi Opštinskog veća podržali su na današnjoj sednici finansjski plan Doma zdravlja u Apatinu za prošlu i finnsjki plan za ovu godinu kao i Plan rada ove ustanove. Tom prilikom je konstatovamno da je zdravstvo u sve težoj sitruaciji jer će samo apatinski Dom zdravlja ove godine iz Republičke kase primiti 45 miliona dinara manje za svoje usluge. Posebno je istaknuta i činjenica da Domu zdravlja Apatin nedostaju medicinski radnici i vozač, ali da povećanje broja zaposlenih ministarstvo ne dozvoljava, čime su oštećeni pacijenti.
Na današnjoj sednici Opštinskog veća konstatovano je da se u protekla dva meseca za oštetu zbog ujeda pasa lutalica prijavilo 23 građana i  da su na ime odštete tražili blizu dva miliona dinara, ali je vansudskim poravnanjem ova suma smanjena za polovinu. Prema rečima Nikole Marčete, ovih dana su organizovane dve akcije uklanjanja pasa lutalica na području opštine, pa se očekuje da će broj pasa lutalica biti manji, ikao treba reći i to da se njihov broj tokom godišnjih odmora uglevnom povećava.
Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici  utvrdili i predlog zaključka o davanju saglasnosti za potpsisvanje ugovora o izradi projektne dokumentacije za velnes centar. Kako je istaknuto, u prvu fazu uloženo je 650 miliona dinara a isto toliko bi trebalo i za drugu fazu i očekuje se da će se pojaviti investitori koji će obezbediti taj novac, ali je potrebno da se pripremi dokumentacija.
Na sednici je utvrđen i zaključak kojim se određuje da Turistička organizacija Apatin bude organizatotr Svetskog dana mladih, manifestacije koja će se održati 12. Avgusta. Ova manifestacija održava se po šesti put i svake godine okupi više od hiljadu mladih.