ОДЛУKОМ ВЛАДЕ СВИ ШАЛТЕРИ ПРЕСТАЈУ СА РАДОМ- ПОСАО СЕ НАСТАВЉА ПИСАНОМ ИЛИ ЕЛЕKТРОНСKОМ ПОШТОМ, ОДНОСНО ТЕЛЕФОНОМ

APATIN POLITIKA SERVISNE INFORMACIJE SOMBOR SRBIJA VESTI

У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединицаma локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима, и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, од данас се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, односнo шалтера.

Институције ће посао са странкама убудуће обављати, путем писане или електронске поште односно телефонским путем. Одлуком су изузета ЈП “Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП “Електропривреда Србије” који ће накнадно обавестити грађане који шалтери ће бити изузети од обуставе рада.

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети у прописаним обрасцима. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводиће се до престанка ванредног стања стоји у закључку Владе Републике Србије.

Донета је одлука да се затварање шалтера јавних служби не односи на Пореску управу, Управу царина и Управу за трезор, с обзиром на то да би њихово затварање нарушило несметано функционисање државе, поготово у периоду вандредног стања.

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА И МЕЈЛ АДРЕСЕ ОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Пријем захтева (Писарница) Подношење свих захтева 025/772-122 локал 562 sasa.rapaic@apatin.rs
Одељење за привреду и финансије 772-122  локал 602 065/25-260-52 budzet@soapatin.org
Одсек за локалну пореску администрацију 772-122  локали                     531,525,509 065/25-260-54 lpa@soapatin.org  
Одсек за рачуноводство и трезор 772-122, локал 617 065/25-260-56 budzet@soapatin.org
Одељење за привреду и развој 772-122, локал 686 069/25-260-17 biljana.desnica@soapatin.org
Одељење за општу управу, друштвене делатности 772-122, лок. 601 и 522 065/25-260-11 radniodnosi@soapatin.org prevodilac@soapatin.org
Служба дечије заштите и заштите материнства 772-122, локал 621 radmila.pistinjat@soapatin.org
Матична служба 722-122, локал 619 gordana.djakovic@apatin.rs
Борачко инвалидска заштита, енергетски угрожен купац, бирачки списак 722-122, локал 517 borci@soapatin.org
Служба правне помоћи и избеглице 772-122, локал 620 nemanja.pavlovic@apatin.rs
Служба за лична стања грађана, социјалне заштите, образовања и спорта. 722-122. локал 622 dukicv@soapatin.org
Одељење за стамбено-комуналну делатност заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове 722-122, локал 651 065/25-260-40 urbanizam@soapatin.org
Одељење за инспекцијске послове   722-122, локал 644 065/25-260-21 065/25-260-24 ekoinsp@soapatin.org

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.